Skydd

I de flesta arbetsmiljöer är god syn en förutsättning för att kunna göra en bra jobbinsats. Ju sämre syn, desto mer påfrestande blir arbetet och er förmåga att koncentrera er minskar, och då minskar även effektiviteten och kvalitén på arbetsinsatsen. Det är med ögonen vi samlar in den större mängden av information och vi kan därefter göra ett beslut som kan påverka slutresultatet, därför kan det vara väldigt viktigt att se bra om man jobbar med t.ex. svetsning.

Vad för skyddsglasögon man behöver brukar man avgöra beroende på vilken miljö man arbetar i, inom många företag så är detta redan bestämt och man kan prata med sin arbetsgivare för att få svar på detta. Skyddsglasögonen delas in i två olika skyddskategorier: S och F, beroende på deras slagtålighet.

S – Increased robustness: Dropballtest – 22 mm stålkula (44g) släpps från 1,3 meters höjd. Härdat mineral, Plast, Trivex och Polykarbonat klarar detta.
F – High speed particles. Low energy impact: Beskjutning med 6 mm stålkula 45 m/s. Endast Trivex och Polykarbonat klarar detta.

Receptslipade skyddsglas från oss uppfyller de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer. Vi kan tillgodo ge glas i olika material såsom CR39, Trivex och Polykarbonat och i olika glastyper utifall ni vill ha enkelslipade, progressiva eller bifokala.

 

Vi har ett stort utbud av skyddsutrustning i form av glasögon, vi har bågar i både plast och metall, bågar som är avsedda till att ha över sina vanliga glasögon, goggles och ansiktsmasker. Alla vilka lever upp till de krav som skyddsutrustning har.

CE Märkning av skyddsglasögon

Sedan 1 juli 1995 måste all ny personlig skyddsutrustning var CE-märkt enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar i enlighet med EU direktiv 89/686 EEC. Tänk på att för skyddsglasögon krävs att glas och båge testas tillsammans som en enhet. Det är arbetsgivarens ansvar att uppge den nödvändiga säkerhetsklassifieringen för skyddsglasögonen, så att dessa uppfyller skyddskraven på arbetsplatsen

Fakta CE-märkning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning regleras av Concil Directive (89/686/EEC) och skall följa standard EN 166 från 1995. Dessa krav finns inkorporerade i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:3 ”Utförande av personlig skyddsutrustning” Receptslipade glas i skyddsglasögon testas avseende optiska mätvärden; slagtålighet, transmission, diffission. Optiska mätvärden skall motsvara kraven i ISO 8980-1 och ISO 8980-2 från februari 1996.